Skautky Šumperk

Vítejte na stránkách šumperských skautek ze 3. oddílu, doufám, že zde najdete vše potřebné, ať už jako členky nebo rodiče. Kdyby ne, neváhejte se na mě obrátit.

S přáním hezkého dne,

Šárka Hnilicová

vedoucí oddílu

 

 

 

logo

O oddílu

Náš 3. oddíl skautek byl založen v roce 1968. Po zákazu činnosti (komunistický režim v r.1970) jsme svou činnost skryly pod organizací TOM (turistický oddíl mládeže). Tam byli i hoši. Skautský zákon byl nahrazen "Indiánským zákonem", který se skautskému velmi podobal. Oddíl jsme nazvali "Letící šíp". Měli jsme oddílové pokřiky, kroje podobné skautským i kroje indiánské. Skautské ideály jsme neztratily a hned po revoluci v r.1989 jsme obnovily skautskou činnost (sestry Manita a Wineta) a náš oddíl se vrátil k názvu "Strážkyně přátelství".

Skauting me baví!
27.5.

Středisková brigáda

Sraz je 27. 5. v 08:30 a návrat 27. 5. v 14:00.

Abychom mohli jet na tábor, je třeba opravit stany a nachystat ostatní věci. Proto bude celostředisková brigáda. Přijďte všichni - vedení, rádkyně, skautky, světlušky i rodiče, práce se najde pro každého ;-). Čím víc nás bude, tím rychleji to budeme mít hotové.

Těšíme se na hojnou účast! :-) 

18.6.

Jednodenní výlet na kolech na bazén

Sraz je 18. 6. v 09:00 a návrat 18. 6. v 16:00.

V červnu se vydáme na kolech do Bludova, kde budeme mít v lázních bazén jen pro nás. Po řádném vykoupání se opět na kolech vrátíme do Šumperka.

10.7.

Mezinárodní tábor Thora Hyerdala

Sraz je 10. 7. v 06:00 a návrat 19. 7. v 20:00.

Mezinárodní tábor Thora Hyerdala

 Novosibirsk – Tomsk (Rusko), 10. - 19. července 2017

Cíl expedičního tábora:

Inspirovat mladé lidi ve věku 12 - 16 let k tomu, aby se stali dobrými komunitními vůdci budoucnosti a pomyslnými staviteli mostů přes národní, kulturní, turistické i vědecké dění

Popis tábora:

Tato expedice bude dobrou příležitostí seznámit mladé lidi se Sibiří, navštívit vědecké centrum Novosibirsk a historické město Tomsk. Organizátoři připravili setkání s regionálními orgány, slavnými cestovateli a vědci, členy Ruské geografické společnosti, Den národní kultury s kuchyní, návštěvou mnoha muzeí a divadel, zajímavostí. Také mladí průzkumníci se budou podílet na třídenním vodním výletu na raftu Kon-Tiki v řece Ob.

Bude to symbolická expedice, protože tento rok byl v Rusku prohlášen za rok ekologie. Bude také oslavováno 70. výročí legendární expedice Thora Heyerdahla "Kon-Tiki" a 80. výročí vzniku oblasti Novosibirsku. Objeví se mladí průzkumníci z Ruska, Norska, České republiky a Arménie.

Účastníci:  2 organizátoři a 2 děti z Norska, 7 dětí z Arménie, 6 z Ruska, krom nás se přihlásila ještě jedna skupina zájemců, možná tedy z ČR pojede 6 osob

Reprezentace Junáka: je podmínkou každého takového výjezdu, budeme tedy očekávat, že si před odjezdem přijedete vyzvednou letáky a případně další drobnosti a po příjezdu budeme chtít závěrečnou zprávu spolu s 2-3 fotkami k další propagaci akce.

Cena: účastnický poplatek, ubytování a strava hrazena Junákem, my si hradíme pojištění a dopravu (předpokládaná cena letenky je 10 000 - 15 000 Kč)

Finanční příspěvek: středisko ochotně nabízí možnost bezúročné půjčky, kterou je možné splatit do dohodnutého data (samozřejmě s řádně vystavenou smlouvou a danými nápravnými opatřeními v případě neplnění). Zahraniční odbor Junáka bohužel finanční podporu na takovýto druh cest přímo neposkytuje, do budoucna se to snad změní. pokusíme se tedy požádat o sponzorské dary z fondů města a kraje. Za pokus stojí uspořádat s oddílem i nějakou benefici na výběr prostředků na tuto akci. Další možností je oslovit veřejnost pomocí crowdfundingové kampaně.

Program: Prozkoumávání historických pokladů Novosibirsku, návštěva Novosibiřského Technoparku, univerzity a knihovny, návštěva arménského mládežnického centra v Novosibirsku, prozkoumávání Tomsku z pohledu histrie, vzdělávání i vědy (univerzita, setkání se zástupci města ekologického odboru, návštěva mytologického muzea, ...), zábava v Tomsku (planetárium, park zázraků Galilea, aquapark, ...), rafty na Kon-Tiki, splouvání řeky Ob, prozkoumávání místní vodní fauny a flóry.

Organizátři celé akce: Norsko (Halfdan Tangen jr.), Rusko (Ekaterina Vronskaya, Michal Kirsanov), Arménie (Shant Hovnanian, Artak Zargaryan), ČR - Junák, český skaut, z.s. (Petr Horký)

Web:   http://www.campthor.org

Kontakt (výprava za Středisko Rudy Knotka Šumperk): Lada Matyášová, 732 204 558, matyasol@centrum.cz, www.facebook.com/lada.matyasova.9

 

16.7.

Tábor

Sraz je 16. 7. v 10:00 a návrat 26. 7. v 13:00.

 tábor

Na tábor letos pojedeme opět na Ramzovou. Srdíčka, Sluníčka a Duhovky pojedou opět na 10 dní, v termínu 16.-26. července 2017, rádkyně a vedení pojednou na 14 dní, od 15.-29. července.

Jako každý rok poprosíme rodiče o odvoz auty jak na tábor, tak i z něj domů. Děkujeme

Přihlášku je nutné odevzdat do 21. května. Platbu na účet 2501107585/2010 je třeba poslat do 18. června. Srdíčka, Sluníčka a Duhovky platí 1600,-, zbytek 1800,-.

Bližší informace budou v táborovém zpravodaji, který vám včas přijde.

Dotazy: Šárka Hnilicová, hnilicova.sar@gmail.com, 732181969

20.10.

Stínadla

Sraz je 20. 10. v 19:00 a návrat 22. 10. v 11:00.

Letos se ve Vidnavě o víkendu 20. - 22. 10. 2017 pořádá již 10. ročník velké noční skautské hry s více než dvacetiletou tradicí. Stínadla. Chceš bojovat o post Velkého Vonta, prohánět Širokka nebo najít Ježka v kleci? Tak pojeď také!