Thor Heyerdahl Explorer Camp Expedition

Před několika týdny tři skautky z našeho oddílu - Dečna, Pracka a Laduš) vyrazily do Novosibirsku a Tomsku na expedici Thor Heyerdahl Explorer Camp Expedition (www.campthor.org). Ta byla pořádána Ruskou geografickou společností na počest sedmdesátiletého výročí archeologa, antropologa a mořeplavce Thora Heyerdahla. Připojily jsme se tak jako jediné tři reprezentantky z České republiky ke skupině dvaceti dalších mladých dobrodruhů z Ruska a Arménie.

  Cílem akce bylo inspirovat mladé lidi ve věku 12 - 16 let k tomu, aby se stali dobrými komunitními vůdci budoucnosti a pomyslnými staviteli mostů přes národní, kulturní, turistické i vědecké dění. Expedice tak byla dobrou příležitostí seznámit mladé lidi se Sibiří samotnou díky návštěvě měst Novosibirsk a Tomsk. Kulturní zvyklosti a tradice jsme nasáli díky návštěvám muzea archeologie, etnologie i muzeu slunce. Ale protože se jednalo o akci věnovanou talentovaným dětem, navštívili jsme také Technologický park, planetárium či Galileovo centrum, kde si účastníci mohli nasát nové znalosti. Konal se také den věnovaný ruské, arménské i české národní kultuře – s ochutnávkou typických pokrmů, tancem i zpěvem. Organizátoři připravili setkání s představiteli navštívených měst, vědci i slavnými cestovateli (Anatolyi Kulik, Sergey Medvedchikov aj.). A v neposlední řadě se naši mladí průzkumníci podíleli na třídenním splutí řeky Ob na replice raftu Kon-Tiki. Tam si nejen měli čas odpočinout a strávit nějaký čas společně při sportovních hrách, ale také se naučili týmové spolupráci a zodpovědnosti při přípravě pokrmů, starání se o pořádek na lodi nebo například o její kormidlování.

 Naším návratem ale ještě nic nekončí. Máme v plánu se o naše zážitky podělit s ostatními uspořádáním výstavy fotografií, promítáním videa i uspořádáním besedy na skautském domě v Šumperku, protože Junák byl naší vysílající organizací. Ale to nás bude samozřejmě něco stát (odhadem 10 000 Kč – 5 500 Kč na vyprodukování medií, 2 500 Kč na pronájem prostor, 1 500 na občerstvení a 500 Kč na režijní náklady). A proto pokud nám budete chtít přispět na tyto aktivity, zašlete je prosím na účet 1710001494/0600 a my Vám obratem vystavíme darovací smlouvu (plně odepsatelná z daní) výměnou za Vaši propagaci na výše zmíněných akcích.Nebo napiště přímo Ladě Matyášové, vedoucí akce, na e-mail matyasol@centrum.cz a domluvíme se dále.