Staré řeské báje a pověsti, Skalička

V březnu jsme se vypravily za starými řeckými bájemi a pověstmi. Sice nás nejelo mnohom ale o to více jsme si to užily, protože program byl prostě skvostný. V pátek jsme s Minotaurem bloudily v bludišti a naučili se hrát Skryté identity. V sobotu jsme fotografovaly zajímavé přírodniny, plnily jsme úkoly společně s Oddyseem, s Prackou a Denčou pašovaly kartičky jako velmi cennou komoditu. Odpoledne jsme pak vyrazily na výlet ke skanzenu železniční dopravy a učily se správně rozhodovat. Po večeři jsem si pak opět s Prackou a Denčou vyzkoušely kreslit neznámá zvířata a společně kreslily obrázek pomocí kombinaci tří čar. Zapojily jsme se také do hodiny Země, kdy jsme si hodinku u svíček s vypnutými světly povídaly o globálních problémech a jejich možnýxh řešeních, hrály jsme Identity a zpívaly jsme. V neděli jsme bojovaly o Helenu Trojskou v ukrutné válce a ani se nám nechtělo domů, jak nám přišlo, že to rychle uteklo. Velký dík patří Zeničce a Barunce, které to pro nás všechno připravily!

Fotil Lada Matyášová - Laduš

« Předchozí 1 2 Další »