Paja-Hanca-Balik 

Co je to vlastně Junák?

Junák – český skaut, z. s. sdružuje přes 60 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací 

v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS. Je to dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • umět spolupracovat s ostatními
  • být samostatný a zodpovědný
  • rozvíjet své schopnosti a dovednosti
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

 

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Více o skautování v Česku i ve světě: skaut.cz